Uroczystość ukończenia szkoły Uczniów klas czwartych

26 kwietnia 2024 r.  odbyła się uroczystość ukończenia szkoły Uczniów klas czwartych. Pożegnaliśmy 55 Absolwentów z klasy 4 a (akademickiej z grupą stewardess i stewardów, wychowawca – Pani Małgorzata Drązikowska) oraz 4m (mundurowej, wychowawca – Pani Beata Marcinkowska).  17 Absolwentów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Wręczone zostały zaświadczenia ukończenia klasy stewardess i stewardów oraz certyfikaty ukończenia klasy mundurowej. Absolwenci otrzymali nagrody, wyróżnienia i dyplomy za bardzo wysokie osiągniecia sportowe, 100% frekwencję, udział w projektach, pracę na rzecz szkoły, wolontariat. Wyróżniający się wyjątkowym zaangażowaniem w swoje obowiązki Absolwenci otrzymali listy referencyjne.  Podziękowano również Rodzicom za współpracę i wspieranie naszej szkoły.
Drodzy Absolwenci, życzymy Wam, byście umieli korzystać ze swoich zasobów i byli proaktywni, abyście pomagali innym i dbali o siebie, abyście nigdy nie tracili wiary w drugiego człowieka i ciągle się doskonalili. Abyście byli wdzięczni za naszą wspólną naukę i rozwój w naszej szkole i abyście pielęgnowali swoje ogrody szczęścia.
Mamy również nadzieję, że zawiązane przyjaźnie pozostaną między Wami na długo. Zapraszamy do odwiedzania swojej szkoły.
Dalej już samodzielnie podążajcie i realizujcie swoje marzenia i ambitne cele zawodowe i życiowe. Bądźcie odważni, pewni siebie i szczęśliwi.
Previous Article
Next Article