Akcja Sprzątanie świata

Jak co roku, tradycyjnie włączyliśmy się w akcję sprzątanie świata. Uczniowie sprzątali las w naszym najbliższym sąsiedztwie.