Debata oksfordzka

Dnia 13 grudnia 2017 odbyła się w naszej szkole kolejna debata oksfordzka przygotowana przez uczniów klasy III Mp. Temat debaty ,,Należy zakazać handlu w niedziele ” dotyczył aktualnych spraw społeczno – gospodarczych .Marszałek  Paulina Redosz prowadziła dyskusję i czuwała nad przestrzeganiem zasad.  Sekretarzem była Sylwia Cendrowska.

Strona Propozycji reprezentowana przez Daniela Wojciechowskiego, Dominikę Pustułkę, Aleksandrę Sadowską i Karolinę Przygodę broniąc postawionej tezy odwoływała się do kwestii religijnych, etycznych, prawa do odpoczynku, tradycji i wartości rodzinnych.

Strona Opozycji powołując się głównie na czynniki ekonomiczne wiążące się ze zwolnieniami pracowników i wzrostem cen przekonywała do utrzymania możliwości handlu w niedziele. Czynili to Weronika Jaroszewska, Klaudia Barzenc, Magdalena Kozak i Hubert Mikołajczyk.

Ukoronowaniem debaty było głosowanie. Zgodnie z przewidywaniami większość Publiczności opowiedziała się za argumentami opozycji,  iż nie należy ograniczać  handlu w niedziele. Publiczności – uczniom klasy I a i Im dziękujemy za uważnie słuchanie  wystąpień swoich kolegów i koleżanek i udział  w głosowaniu.

Młodzież z klas pierwszych miała możliwość poznania kolejnej  efektywnej metody pracy dydaktycznej jaką jest debata oksfordzka.