Dzień bez plecaka – No backpack day

 28 marca Uczniowie przyszli do szkoły bez plecaków – musieli wykazać się kreatywnością i przynieść książki w nietypowy sposób.
Brawo za oryginalność 😁