II miejsce w międzypowiatowych zawodach w koszykówce dziewcząt

Nasze Sreberka zajęły drugie miejsce w Międzypowiatowym Finale XX Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt Szkół Ponadpodstawowych.