Projekt edukacyjny “Architektura krajobrazu”

30 marca 2019 r. w ramach projektu edukacyjnego “Architektura krajobrazu”, Uczniowie z Nauczycielkami w-f i Panią Dyrektor aranżowali tereny zielone wokół kompleksu sportowego.