Projekt edukacyjny “Biotechnologia w kuchni”

27 marca uczniowie pod opieką Pani Anny Traut-Seligi realizowali projekt edukacyjny “Biotechnologia w kuchni” w ramach “Akademii Kompetencji”