Uroczystości upamiętniające Czesława Tańskiego i Tadeusza Tańskiego

W piątek 4 października 2019 r. oddaliśmy hołd Czesławowi Tańskiemu, który od 39 lat jest Patronem naszego Liceum, i jego synowi Tadeuszowi Tańskiemu, Wizjonerom i Geniuszom polskiej myśli technicznej II Rzeczypospolitej.

Uroczystość uzyskała cztery patronaty honorowe: Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Patronat Ministerstwa Obrony Narodowej, Patronat Ministerstwa Edukacji, Patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pomysłodawcą i fundatorem pomnika Patrona jest pilot PLL LOT kpt. Wojciech Tomaszewski – przyjaciel szkoły, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni za tę inicjatywę i niezapomniany dar.
Autorem projektu pomnika jest Łukasz Stożek.

 

Za udział w uroczystości dziękujemy pocztom z pięciu szkół:

Zespołowi Szkół Mechanicznych z Nowego Sącza (pierwsza szkoła w Polsce im. Tadeusza Tańskiego, której nadanie imienia miało miejsce w 1958 roku),

Zespołowi Szkół nr 2 z Żyrardowa,

Zespołowi Szkół nr 3 z Wiskitek,

Zespołowi Szkół z Mszczonowa,

Liceum Ogólnokształcącemu im. Szarych Szeregów z Mszczonowa.

 

Czesław Tański w swoim pamiętniku napisał:

„Chciałbym, aby to moje nędzne istnienie nie poszło kiedyś na marne”.

Stwierdzam z dumą: „Nie poszło”.

 

Czujemy się spadkobiercami dziedzictwa i marzeń i popularyzatorami dokonań Tańskich. Dziękuję wszystkim uczestnikom uroczystości poświęconej tym dwóm wielkim Polakom.

Dyrektor Szkoły Urszula Matusiak