Warsztaty Szkolnej Agencji Dziennikarskiej

19.06.2023

Chcemy podzielić się z Wami entuzjastycznymi wieściami z naszych najnowszych przygotowań do drugiego etapu mobilności w ramach programu Erasmus – Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej SAID. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy intensywne warsztaty, których celem jest zaopatrzyć nas w niezbędne umiejętności i narzędzia przed naszą niezapomnianą przygodą do zaprzyjaźnionej szkoły IPS Alessandro Filosi w Terracina we Włoszech. Pierwsze sesje skupiły się na narzędziach cyfrowych, ze szczególnym naciskiem na sztuczną inteligencję. Byliśmy zafascynowani możliwościami, jakie oferuje AI, i zgłębialiśmy jej tajniki. Przez wiele godzin eksplorowaliśmy różne zastosowania sztucznej inteligencji. Było to niesamowicie pouczające doświadczenie, które otworzyło nasze umysły na ogromne możliwości technologii AI. Dzisiaj uczestniczyliśmy w pierwszych zajęciach z języka angielskiego. Test diagnozujący poziom naszych umiejętności językowych był niezbędnym krokiem, aby lepiej zrozumieć nasze indywidualne potrzeby i obszary na które trzeba zwrócić uwagę. Integracyjne gry językowe, zespołowe wyzwania, zagadki językowe i role-play pozwoliły nam wykorzystać naszą wyobraźnię i zastosować na nowo nabyte umiejętności językowe w praktyce. Jutro ciąg dalszy warsztatów ….

We would like to share with you the exciting news about our latest preparations for the second stage of our Erasmus mobility program – the School Agency of JournaIism Information (SAID). Last week, we began intensive workshops aimed at equipping us with the necessary skills and tools for our unforgettable trip to IPS Alessandro Filosi School in Terracina, Italy. The initial sessions focused on digital tools, with a special emphasis on artificial intelligence (AI). We were fascinated by the possibilities AI offers and delved into its secrets. For many hours, we explored various applications of artificial intelligence. It was an incredibly enlightening experience that opened our minds to the vast potential of AI technology. Today, we participated in our first English language workshops. The diagnostic test assessing our language proficiency was a crucial step in understanding our individual needs and areas for improvement. Through interactive language games, team challenges, language puzzles, and role-plays, we were able to apply our newly acquired language skills in practice. Tomorrow, the workshops continue…

 

Previous Article
Next Article