Zajęcia w PWSZ w Skierniewicach

W dniu 21 stycznia uczniowie klas pierwszych Tańskiego uczestniczyli w dedykowanych im zajęciach w PWSZ w Skierniewicach.

Zajęcia składały się z dwóch części: wykładu dotyczącego biochemii zdrowia, w tym wpływu żywności na ekspresję genów oraz warsztatów entomologicznych, podczas których uczniowie poznali różne grupy owadów i mogli obejrzeć pod binokularami ich przedstawicieli. Zajęcia przeprowadziły Pani dziekan dr Joanna Soun oraz dr Maria Rogowska.

Było to drugie z cyklu spotkań na PWSZ w Skierniewicach zorganizowanych specjalnie dla naszych uczniów: poprzednie odbyło się 14go stycznia i dotyczyło bezpieczeństwa wewnętrznego i strategii wojskowej.