Dla Rodziców

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna


E-dziennik


Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów   > > link < <


SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CZESŁAWA TAŃSKIEGO W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ >>link<< 


Instrukcja do logowania na zebranie zdalne 

 
 

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie


Pomoc w związku z nadużyciem tzw. “dopalaczy” i innych narkotyków

Lista numerów telefonów, pod którymi można szukać pomocy w związku z nadużyciem tzw. “dopalaczy” i innych narkotyków

800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego,
116 111 – telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci,
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
112 – jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.


Numer konta Rady Rodziców:

02 9297 0005 0300 0316 2004 0001
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Oddział w Puszczy Mariańskiej
ul. Stanisława Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska