Dla Rodziców

Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów   > > link < <

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CZESŁAWA TAŃSKIEGO W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ >>link<< 

Terminy zebrań z rodzicami (wszystkie spotkania odbędą się o godz. 18.00).

12 września 2018 – zebranie organizacyjne –spotkanie z wychowawcami
5 grudnia 2018– zebranie z wychowawcami – inform. o zagrożeniach na I półrocze
9 stycznia 2019 – zebranie semestralne
27 marca 2019 – zebranie z wychowawcami klas 1i2, inf. o zagrożeniach dla klas 3
22 maja 2019 – zebranie z wychowawcami – informacja o zagrożeniach dla klas 1 i 2

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019.

23 grudnia – 31 grudnia 2018 – zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2019-Nowy Rok, 20 czerwca 2019 – Boże Ciało
4 stycznia 2019– koniec I semestru
28 stycznia – 10 lutego 2019– ferie zimowe
18 kwietnia -23 kwietnia 2019 – wiosenna przerwa świąteczna
26 kwietnia 2019 – zakończenie roku szkolnego klas trzecich
21 czerwca 2019 – zakończenie roku szkolnego
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 30 kwietnia 2019, 2, 6, 7, 8 maja 2019– dni wolne dla 1 i 2 klasy (egzaminy maturalne od 4 maja dla klas 3), 21 czerwca 2019
Ważne wydarzenia:
16 listopada 2018 – Uroczystość ślubowania klas pierwszych – godz. 11.00
15 grudnia 2018 – spotkanie wigilijne – godz. 19.00
Obóz klas mundurowych w jednostce w Siedlcach – 14–19 czerwca 2019 r.

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie

Pomoc w związku z nadużyciem tzw. “dopalaczy” i innych narkotyków

Lista numerów telefonów, pod którymi można szukać pomocy w związku z nadużyciem tzw. “dopalaczy” i innych narkotyków

800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego,
116 111 – telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci,
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
112 – jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Numer konta Rady Rodziców:

02 9297 0005 0300 0316 2004 0001
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Oddział w Puszczy Mariańskiej
ul. Stanisława Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska