Dla Uczniów

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2021/2022

  • Podręczniki dla klas pierwszych 2021-22
  • klasy 2 i 3  – podręczniki tego samego wydawnictwa, poziom wyżej (uwaga klasy 2 – matematyka poziom podstawowy i rozszerzony ten sam podręcznik – MATeMAtyka 2 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nr dopuszczenia: 988/2/2020 Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek, Jolanta Wesołowska)

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2020/2021

  • Wykaz podręczników dla klas pierwszych 2020-21
  • klasy 2 i 3  – podręczniki tego samego wydawnictwa, poziom wyżej
  • podręcznik do przyrody dla klasy 2  – Przyroda 1, wyd. Nowa Era, aut. Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Marek Więckowski

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2019/2020

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA – Wykaz podręczników – trzyletnie liceum dla absolwnetów gimanzjów

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA –   Wykaz podręczników – czteroletnie liceum dla aboslwentów szkół podstawowych


Egzamin maturalny

Komunikat o harmonogramie 2022

Komunikat o przyborach 2022

Ważne linki

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna


Komunikaty Dyrektora CKE:

CKE Komunikat o dostosowaniach

CKE Komunikat o przyborach

CKE Komunikat o egzaminie z informatyki


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  • Informujemy, że Poradnia Psychologiczno- Pedagogicznej w Żyrardowie zapewnia Uczniom oraz Rodzicom/Opiekunom wsparcie w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nr tel. 46 855 38 16.
  • Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice/Opiekunowie mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię MEiN tel. 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

DORADZTWO ZAWODOWE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA „PERSPEKTYWY EDUKACYJNO-ZAWODOWE”

Link do aplikacji i filmów: http://perspektywy3d.pl/pobierz.html