Dla Uczniów

Egzamin maturalny

Komunikat o harmonogramie

Komunikat o przyborach

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o egzaminie ustnym z języka polskiego_Formuła 2023

Ważne linki

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  • Informujemy, że Poradnia Psychologiczno- Pedagogicznej w Żyrardowie zapewnia Uczniom oraz Rodzicom/Opiekunom wsparcie w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nr tel. 46 855 38 16.
  • Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice/Opiekunowie mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię MEiN tel. 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2022/2023

  • Podręczniki dla klas pierwszych 2022-23
  • klasy 2, 3 i 4  – podręczniki tego samego wydawnictwa, poziom wyżej
  • Chemia klasa 1To jest chemia 1 Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Wyd. Nowa Era

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2021/2022

  • Podręczniki dla klas pierwszych 2021-22
  • klasy 2 i 3  – podręczniki tego samego wydawnictwa, poziom wyżej (uwaga klasy 2 – matematyka poziom podstawowy i rozszerzony ten sam podręcznik – MATeMAtyka 2 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nr dopuszczenia: 988/2/2020 Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek, Jolanta Wesołowska)

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2020/2021

  • Wykaz podręczników dla klas pierwszych 2020-21
  • klasy 2 i 3  – podręczniki tego samego wydawnictwa, poziom wyżej
  • podręcznik do przyrody dla klasy 2  – Przyroda 1, wyd. Nowa Era, aut. Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Marek Więckowski

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2019/2020

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA –   Wykaz podręczników – czteroletnie liceum dla absolwentów szkół podstawowych


DORADZTWO ZAWODOWE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA „PERSPEKTYWY EDUKACYJNO-ZAWODOWE”

Link do aplikacji i filmów: http://perspektywy3d.pl/pobierz.html