Erasmus+

 


Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej w okresie 01.03.2022 r. – 14.01.2024 r. realizuje projekt  “Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej” w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej

Numer projektu
2021-2-PL01-KA210-SCH-000050183


Artykuł o mobilności kwiecień 2023 r.

Artykuł o warsztatach

Artykuł o mobilności październik 2023 r. Blog 

https://sites.google.com/view/saidproject/strona-g%C5%82%C3%B3wna


Platforma projektu:

https://sway.office.com/1zGsYJORy9AORCIt?ref=email

The English version

https://sway.office.com/dyaRyrcB9TA3d3h3?ref=Link


Regulamin mobilności

Regulamin mobilności

Zal.1_Wzór_karty_zgłoszenia-ucznia-do-mobilności


ZAPRASZAMY W ŚRODĘ 8 CZERWCA 2022r. GODZINA 14.45 (sala języka angielskiego)
NA REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ DO PROJEKTU
 
1. Złóż do sekretariatu ZGŁOSZENIE – ZGODĘ RODZICÓW na udział w projekcie do dnia 7 czerwca godz.14.00 – formularz znajdziesz na stronie szkoły – zakładka ERASMUS+ lub poproś o formularz w sekretariacie;
2. Prześlij filmik o sobie: do nauczyciela języka angielskiego do dnia 7 czerwca godz.14.00;
3. Przygotuj się do pytań na rozmowę rekrutacyjną – patrz: REGULAMIN PROJEKTU na stronie szkoły – zakładka ERASMUS+
4. Weź ze sobą na rekrutację długopis. Zostaniesz poproszony/a o napisanie artykułu na zadany temat.
SKORZYSTAJ Z SZANSY
POWODZENIA

Rekrutacja do projektu

Regulamin projektu SAID

ZAŁĄCZNIK NR 1  zgoda na udział w projekcie

Terminarz rekrutacji

Procedura rekrutacyjna trwa od 16 maja 2022r. do 1 czerwca 2022r. do godziny 14.00.

do dnia 24 maja do godziny 13.00 Złożenie dokumentacji zgłoszeniowej w sekretariacie szkoły.

do dnia 25 maja 2022 do godz. 14.45 Przesłanie filmu o sobie do koordynatora projektu

25 maja 2022r. o godzinie 14.45 Rozmowa kwalifikacyjna kandydatów oraz napisanie pracy pisemnej – artykułu

1 czerwca 2022r.Publikacja zakwalifikowanych kandydatów

3 czerwca 2022r. Publikacja ostatecznej  listy Uczestników Projektu