Nasze Projekty

W naszej szkole realizowane są projekty na platformie eTwinning.

Program eTwinning  skupia europejską społeczność szkolną z całej Europy (i nie tylko) współpracującą za pomocą mediów elektronicznych. Dzięki platformie eTwinning rozwijamy kompetencje społeczne, cyfrowe i językowe. 

Projekty realizowane w roku szkolnym 2020/2021:

‘Consume less, Create more’ – współpraca ze szkołami w Turcji, Hiszpanii, Albanii, Włoszech, Rumunii i Francji.

platforma: https://sway.office.com/2FtzW4uyNRJ6CKAM?ref=Link

‘An Apple a day, keeps the doctor awal – Healthy plate recipes’ – projekt ze szkołą: Istituto Professionale di Stato per i Servizi ’Alessandro Filosi’ z Terracina we Włoszech i ZSP w Międzyborowie.

platforma: https://sway.office.com/FvN4CieNQYrnicnV?ref=Link