Nasze Projekty

 

 

W naszej szkole realizowane są projekty na platformie eTwinning.

Program eTwinning  skupia europejską społeczność szkolną z całej Europy (i nie tylko) współpracującą za pomocą mediów elektronicznych. Dzięki platformie eTwinning rozwijamy kompetencje społeczne, cyfrowe i językowe. 


2022/2023 Projekt ‘Live healthy!Be happy! realizowany przez klasę 1m pod opieką Małgorzaty Drązikowskiej we współpracy ze szkołami z Grecji, Portugalii, Włoch i Francji.

https://padlet.com/gosiadrazik/live-healthy-be-happy-a29it8sdrnxd8zmp


 

 


2021/2022

Projekt ‘School4Fun’ realizowany przez klasę 2a pod opieką wychowawcy Małgorzaty Drązikowskiej we współpracy ze szkołami z Włoch, Turcji, Rumunii, Chorwacji, Jordanii i Serbii.

https://sway.office.com/Wkd12F40l2TWFqyb?ref=Link

Projekt ‘Act4LifeonLand’ realizowany przez klasę 3a w ramach poszerzania wiedzy z zakresu języka angielskiego, biologii i geografii we współpracy ze szkołami z Grecją, Turcją, Włochami, Hiszpanią i Rumunią

https://sway.office.com/2RweooZecVI6B8NC?ref=Link


Projekty realizowane w roku szkolnym 2020/2021:

‘Consume less, Create more’ – współpraca ze szkołami w Turcji, Hiszpanii, Albanii, Włoszech, Rumunii i Francji.

platforma: https://sway.office.com/2FtzW4uyNRJ6CKAM?ref=Link

‘An Apple a day, keeps the doctor awal – Healthy plate recipes’ – projekt ze szkołą: Istituto Professionale di Stato per i Servizi ’Alessandro Filosi’ z Terracina we Włoszech i ZSP w Międzyborowie.

platforma: https://sway.office.com/FvN4CieNQYrnicnV?ref=Link