Nauczyciele

 1. Matusiak Urszula Ewa – Dyrektor Szkoły (podstawy przedsiębiorczości, geografia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe)
 2. Bronowski Maciej – wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość
 3. Churska Zofia – matematyka
 4. Ciecharowska Małgorzata – geografia
 5. Drązikowska Edyta – w-f
 6. Drązikowska Małgorzata – j. angielski
 7. Dzik Zbigniew – historia, historia i teraźniejszość, edukacja dla bezpieczeństwa
 8. Gaj Łukasz – religia
 9. Iwańczyk Tomasz – informatyka, matematyka
 10. Lemańska Grażyna – bibliotekarz
 11. Maciejska Joanna – chemia
 12. Marcinkowska Beata – j. polski, bibliotekarz
 13. Meszka-Kędzierska Angelika – j. niemiecki
 14. Niewczas – Szczepaniak Krystyna – geografia, wiedza o społeczeństwie
 15. Pańkow Igor – j. angielski
 16. Rogala Anna – j. polski, zajęcia kształtujące kreatywność, muzyka
 17. Skrobacz Radosław – instruktor przysposobienia wojskowo-obronnego
 18. Smoliński Kamil – wychowanie fizyczne
 19. Springer-Kakiet Ewa – pedagog szkolny, język angielski
 20. Staniak Mateusz – fizyka
 21. Traut-Seliga Anna – biologia
 22. Wojno Aleksandra – bibliotekarz