Rekrutacja

Podręczniki Terminarz rekrutacji KLASA STEWARDESS STEWARDÓW KLASA POLITECHNICZNA i NAUK PRZYRODNICZYCH KLASA MUNDUROWA KLASA OGÓLNA

Gimnazjalisto!!!

Przed Tobą wybór szkoły ponadgimnazjalnej

Zacznij z nami naukę od września 2018!!!

 

Elektroniczna rekrutacja pod adresem:

http://www.nabor.pcss.pl/zyrardow/

W terminie 10.05.2018 godz.10:00 – 18.05.2018 godz.15:00

wypełnij elektronicznie wniosek, wydrukuj i złóż w sekretariacie naszej szkoły.

Masz  pytania? Zadzwoń! 46 831 81 66

 

W roku szkolnym 2018/2019 będziesz się uczyć w nowoczesnych, estetycznych pracowniach, zabytkowym budynku szkoły z tradycjami, otoczonym wspaniałym arboretum. Zapewniamy Ci wysoki poziom nauczania, komfortowe warunki nauki, wysoką estetykę pomieszczeń, przyjaźnie wymagających nauczycieli, bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, bezpieczeństwo i rodzinną atmosferę, indywidualizację nauczania.

 

Wykaz podręczników dla uczniów klas pierwszych znajduje się na naszej stronie, w zakładce dla uczniów:

Dla Uczniów


Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Od 10 maja 2018 r. godz. 10:00 do 18 maja 2018 r. do godz. 15:00– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 15 czerwca 2018 r. od godz. 10:00 do 19 czerwca 2018 r. do godz. 16:00  – możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli zrobić tego w pierwszym terminie.

Od 22 czerwca 2018 r. godz. 12:00 do 27 czerwca 2018 r. godz. 16 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

do 6 lipca 2018 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

6 lipca 2018 r. do godz. 12:00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 6 lipca 2018 r. od godz. 12:00 do 12 lipca do godz. 10:00 – Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

12 lipca 2018 r. do godz. 16.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

od 13 lipca 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Zasady rekrutacji

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów; sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego; skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego… zamieszczone poniżej.

rozporzadzenie_-_rekrutacja

Proponujemy naukę w następujących klasach:

1. KLASA STEWARDESS, STEWARDÓW I OBSŁUGI NAZIEMNEJ pod patronatem PLL LOT

2. KLASA POLITECHNICZNA i NAUK PRZYRODNICZYCH

3. KLASA MUNDUROWA (wojskowa i policyjna)

4. KLASA OGÓLNA

 

Szczegółowy opis klas

1. KLASA STEWARDESS, STEWARDÓW I OBSŁUGI NAZIEMNEJ pod patronatem PLL LOT

Chcesz robić coś innego niż Twoi koledzy?
Chcesz podróżować, poznawać świat, nowe kultury?
Lubisz uczyć się języków obcych, geografii, doskonalić kompetencje komunikacyjne?

Ta klasa jest dla Ciebie idealnym wyborem!

Zajęcia podstawowe, a w szczególności dostępne rozszerzenia: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, angielski, pozwolą w przyszłości na wybór dowolnego, wymarzonego kierunku studiów, lub podjęcie pracy na stanowisku pracownika personelu pokładowego, obsługi naziemnej po odbyciu szkolenia w wybranych liniach lotniczych.

Takie kierunki jak: turystka, hotelarstwo, lotnictwo, lingwistyka oraz inne kierunki będą stały przed Tobą otworem.

Pamiętaj również, że inwestycja w siebie jest najlepszą inwestycją, więc znajomość technik samoobrony, metod i technik organizowania, kontrolowania i koordynowania, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych oraz kultura osobista są niezbędne abyś w przyszłości odniósł sukces.

Równolegle z rozwojem swoich pasji możesz poszerzać umiejętności językowe, które umożliwią Ci lepszy start i pozwolą na zdobycie pracy.

Naszą misją jest uczyć i rozwijać pasje swoich uczniów, tak aby w jak największym stopniu ułatwić ci start w dorosłe życie.

Nauka w naszym liceum, matura i wymarzone studia to dobry wstęp do zdobycia wymarzonej pracy dającej satysfakcję i stabilność w dorosłym życiu.

2. KLASA POLITECHNICZNA i NAUK PRZYRODNICZYCH

 

KLASA POLITECHNICZNA pod patronatem WAT

Masz umysł ścisły ?
Chcesz zostać inżynierem, programistą, informatykiem, pilotem ?
Pasjonuje Cię matematyka, fizyka, informatyka ?

Ta klasa jest dla Ciebie idealnym wyborem !

Zajęcia podstawowe, a w szczególności dostępne rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka, angielski, jak i zajęcia dodatkowe z grafiki komputerowej pozwolą w przyszłości na wybór dowolnego, wymarzonego kierunku studiów, o dowolnym profilu technicznym, informatycznym, budowlanym, jak również ekonomicznym, marketingowym czy prawniczym.

Takie kierunki jak budownictwo, geodezja, budowa maszyn, logistyka, grafika komputerowa oraz wszystkie kierunki, na których potrzebne są nauki ścisłe będą stały przed Tobą otworem.

Pamiętaj również, że dzięki tak innowacyjnym i rozwojowym kierunkom jak: lotnictwo i kosmonautyka, energetyka wykorzystująca odnawialne źródła energii, administracja i cyfryzacja, inżynieria zarządzania – możesz stać się częścią nowoczesnej przyszłości.

Jeśli interesuje Cię lotnictwo, będziesz mógł mieć z nim bezpośrednią styczność dzięki współpracy szkoły z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT.

Równolegle z rozwojem swoich pasji możesz poszerzać umiejętności językowe, które pozwolą Ci dużo łatwiej zdobywać wiedzę, a w przyszłości pracę.

Możesz również, w otoczeniu przyrody, dbać o tężyznę fizyczną, która pozwoli zachować równowagę ciała i umysłu.

Naszą misją jest uczyć i rozwijać pasje swoich uczniów, tak aby w jak największym stopniu ułatwić im start w dorosłe życie.

Nauka w naszym liceum, matura i wymarzone studia to dobry wstęp do zdobycia wymarzonej pracy dającej satysfakcję i stabilność w dorosłym życiu.

KLASA NAUK PRZYRODNICZYCH

Masz umysł ścisły?
Chcesz zostać biotechnologiem, lekarzem, genetykiem, chemikiem lub chronić środowisko ?
Pasjonuje Cię przyroda, zachodzące w niej procesy, jej wpływ na życie ludzi?
Lubisz się uczyć takich przedmiotów jak biologia, fizyka, chemia?

Ta klasa jest dla Ciebie idealnym wyborem !

Zajęcia podstawowe, a w szczególności dostępne rozszerzenia: biologia, fizyka, chemia, angielski, pozwolą w przyszłości na wybór wymarzonego kierunku studiów, o dowolnym profilu przyrodniczym, w tym biologicznym, biotechnologicznym, genetycznym lub związanym z ochroną środowiska, pomogą również ukończyć studia inżynierskie, takie jak m.in.: bioinżynieria, inżynieria środowiska.

Na pewno wiesz, że dzięki tak innowacyjnym i rozwojowym kierunkom studiów jak na przykład biogospodarka, genetyka, czy biotechnologia możesz stać się częścią nowoczesnej przyszłości.

Równolegle z rozwojem swoich pasji możesz zdobywać umiejętności językowe, dzięki którym będziesz mógł poszerzać wiedzę w oparciu o szerokie spektrum źródeł i świat stanie przed Tobą otworem.

Klasa nauk przyrodniczych jest dla Ciebie, jeśli na równi z nauką stawiasz pracę społeczną i aktywne działania na rzecz przyrody i lokalnej społeczności, a także jeśli na równi z wiedzą podręcznikową cenisz sobie wiedzę zdobywaną w laboratorium, w lesie, na łące i w ogrodzie – w ramach lekcji terenowych, wyjazdów studyjnych, projektów i doświadczeń.

Naszą misją jest uczyć i rozwijać pasje naszych uczniów, tak aby uwierzyli w swoje możliwości, nauczyli się kształtować rzeczywistość dla dobra społeczeństwa, Ziemi i własnej satysfakcji.

Nauka w naszym Liceum, pełna pasji i entuzjazmu praca indywidualna i zespołowa, wyrobienie właściwych nawyków i chęć zdobywania szczytów, to dobry wstęp do pożytecznego życia, zdobycia wymarzonej pracy dającej satysfakcję oraz stabilizację w dorosłym życiu.

3. KLASA MUNDUROWA

-grupa WOJSKOWA

-grupa POLICYJNA

 

– interesujesz się zawodami mundurowymi, pracą wojska lub policji ?

– pasjonuje Cię zdyscyplinowanie i praca służb bezpieczeństwa narodowego ?

– preferujesz zamiłowania militarne ?

W tej klasie uzyskasz właściwe ukierunkowanie i zrealizujesz swoje oczekiwania !

Zajęcia edukacji obronnej w klasie wojskowej przybliżą specyfikę pracy służb wojskowych. W klasie policyjnej poznasz podstawy wiedzy o pracy policji. Dostępne rozszerzenia przedmiotowe w klasie mundurowej (geografia, wiedza o społeczeństwie, język anigelski) pozwolą na wybór właściwego kierunku studiów w profilach służb cywilnych lub mundurowych. Poszerzanie umiejętności językowych przy równoległej realizacji własnych celów edukacyjnych pozwoli na lepszy start w kształceniu wyższym i podniesie wartość zawodową przyszłych adeptów służb mundurowych opartych na współpracy międzynarodowej.

Pamiętaj, że dzięki innowacyjnym programom szkolnym, współpracy z komendami policji, jednostkami służb więziennych oraz jednostkami wojskowymi możesz zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne w dalszym kształceniu i pracy.

Położenie naszej szkoły wśród zieleni i ciągle rozbudowywana oferta bloku sportowego pozwalają na polepszenia sprawności i tężyzny fizycznej uczniów. Pomagają również przygotować się do wymagań sprawnościowych uczelni wojskowych i policyjnych oraz pracy w strukturach służb mundurowych.

Naszą misją jest uczyć i rozwijać pasję swoich uczniów. Zadaniem pozostaje właściwe ukierunkowanie ułatwiające start w dorosłe życie.

Nauka w naszym Liceum im. Cz. Tańskiego, egzamin maturalny i właściwie wybrane studia, to dobra droga do wymarzonej pracy, satysfakcji zawodowej, dobry start w dorosłe życie.


4. KLASA OGÓLNA – AKADEMICKA

Klasa Ogólna – jest OK !

Klasa umożliwi wybór przedmiotu wiodącego stosownie do Twoich zainteresowań.

Pozwoli rozszerzyć wiadomości z wiedzy ogólnej i zadać egzamin maturalny z wybranego przez Ciebie przedmiotu.

Decyzję o wyborze przedmiotów rozszerzonych podejmujesz w drugim półroczu klasy pierwszej.

 

 

NASZA SZKOŁA POMAGA UCZNIOM

W DOKONYWANIU WŁAŚCIWYCH WYBORÓW !