Uwaga to tylko ćwiczenia!

W dniach 25 i 26 października 2017 r. odbyły się powiatowo-gminne ćwiczenia obronne Powiatu Żyrardowskiego pod kryptonimem „LEN 2017”, którym z bliska przyglądali się uczniowie „Tańskiego”. Celem ćwiczeń, którymi kierował Pan Wojciech Szustakiewicz Starosta Powiatu Żyrardowskiego było między innymi sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego do wykonywania zadań obronnych wynikających z planów operacyjnych, sprawdzenie stanu gotowości Powiatu do rozwinięcia akcji kurierskiej, doskonalenie umiejętności organów i sił systemu ratowniczego Powiatu Żyrardowskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu.

Uczniowie klasy 2 mundurowej brali czynny udział w ćwiczeniach, wcielili się w rolę osób poszkodowanych podczas pozorowanego ataku terrorystów. Była to niezwykła, żywa lekcja o bezpieczeństwie.