Zamówienia publiczne

 

Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na “Sukcesywną dostawę oleju grzewczego do Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej w 2024 r.”

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.

Termin złożenia oferty:  do 12.01.2024 r. do godz. 13

Zapytanie ofertowe

Załącznik

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data publikacji: 29.11.2023 r. 

Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na: “Zakup wyposażenia specjalistycznego do realizacji programu szkolenia w Oddziale Przygotowania Wojskowego oraz zakup indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego”

Termin złożenia oferty: 7.12.2023 r. do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe

zał. 1

zał. 2

zał. 3

Zawiadomienie o wyborze oferty


Data publikacji 23.01.2023 r. 

Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na “Sukcesywną dostawę oleju grzewczego do Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej w 2023 r.”

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

Termin złożenia oferty:  do 30.01.2023 r. do godz. 13

Zapytanie ofertowe – sukcesywna dostawa oleju grzewczego w 2023 r.

Załącznik 

Formularz ofertowy

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty