Zamówienia publiczne

 

Data publikacji 23.01.2023 r. 

Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na “Sukcesywną dostawę oleju grzewczego do Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej w 2023 r.”

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

Termin złożenia oferty:  do 30.01.2023 r. do godz. 13

Zapytanie ofertowe – sukcesywna dostawa oleju grzewczego w 2023 r.

Załącznik 

Formularz ofertowy

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty