O szkole

Absolwenci i osiągnięcia

Uczniowie Liceum startują w wielu olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych, zdobywając dyplomy, wyróżnienia i nagrody na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym, a także międzynarodowym. W historii szkoły zapisali się uczniowie, którzy byli rekordzistami i mistrzami Polski, medalistami mistrzostw Europy i świata w różnych dyscyplinach sportowych. Absolwenci podejmują studia na uczelniach krajowych i zagranicznych. Wielu z nich można spotkać wśród ludzi nauki, kultury oraz wśród osób piastujących wysokie stanowiska na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim, a nawet europejskim.

Absolwentami tej szkoły są m.in.: *Hanna Jadacka (z d. Dwużnik) – profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego (wydział filologii polskiej), językoznawca, współautorka „Słownika Języka Polskiego”; *Maciej Grzegorz Dworak, który piastował wiele ważnych funkcji: był m.in. Prezesem Stowarzyszenia Forum Biznesu Europy Środkowej, naczelnym redaktorem graficznym Zakładu Wydawnictw „Społem”, Członkiem Rady Muzeum Narodowego w Warszawie, a obecnie jest Prezesem Zarządu Polfa Sp. z o.o., zasłynął z przelotu balonem ze Szwecji do Polski z Bogusławem Lindą; *Wiesław Sokołowski – poeta, twórca Stowarzyszenia Artystycznego ZA, w 2010 r. odznaczony przez Prezydenta RP orderem Polonia Restituta; *Andrzej Piwoński – grafik, malarz, rysownik, absolwent warszawskiej ASP, twórca licznych plakatów teatralnych i filmowych (wywodzi się z polskiej szkoły plakatu, prowadzonej przez Henryka Tomaszewskiego), stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, nagradzany, wystawy m.in. w Nowym Jorku, Francji i Japonii; *Jan Jurewicz i *Jacek Domański – znani aktorzy *nieżyjący już dziennikarz Zygmunt Szeliga; *znany telewidzom lektor Marek Gajewski; *Roman Śliwonik i *Edward Wróbel – poeci.

Uczniowie Szkoły odnosili sukcesy w różnych dziedzinach – Agnieszka Kulisz była laureatką międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów malarskich, Andżelika Kaczyńska laureatką ogólnopolskiego konkursu poezji śpiewanej; Magda Lemańska zajęła II miejsce (na szczeblu krajowym) w konkursie “Życia Warszawy” na najlepszą pracę maturalną, Michał Ogrodnik II miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym “Mój las”, a Roman Werpachowski był laureatem ogólnopolskiego konkursu na temat zbrodni katyńskiej. W roku szkolnym 2006/2007 Agata Sutkowska została laureatką III etapu (centralnego, ogólnopolskiego) Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Wiele sukcesów osiągnęli absolwenci LO im. Czesława Tańskiego w sporcie. Ewa Milczarek była rekordzistką i mistrzynią Polski w pięcioboju lekkoatletycznym, Katarzyna Marek i Piotr Biernat to mistrzowie Polski w kajakarstwie długodystansowym, a Bartosz Bzoma był wicemistrzem Polski i międzynarodowym mistrzem Litwy w judo. Elżbieta Jankowska i Maciej Maciejewski to mistrzowie Polski w radioorientacji sportowej. Sebastian Kubik był mistrzem Polski oraz medalistą mistrzostw Europy i świata modeli latających. Mnóstwo sukcesów uczniowie LO w Puszczy Mariańskiej osiągnęli w strzelaniu i sportach obronnych. Szkoła zdobywała 3 razy z rzędu I miejsce w Ogólnopolskim Sportowym Turnieju Miast i Gmin.

Działania artystyczne

W szkole istnieje Teatr Szkolny, który przygotowuje przedstawienia na różne uroczystości szkolne. Artystyczne działania dają młodzieży wiele satysfakcji i wspomagają jej rozwój.
Od 2006 roku Liceum jest organizatorem oryginalnego projektu, jakim jest Anglojęzyczny Festiwal Humoru. Uczestniczą w nim szkoły średnie z powiatu żyrardowskiego, a nawet spoza niego. Celem Festiwalu jest rozbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego poprzez działanie artystyczne.
W Szkole panuje wyjątkowy klimat – jest niewielka, więc wszyscy się znają i szanują. Taka atmosfera dobrze służy pracy i wzajemnym relacjom.

Budynek szkoły po remoncie(2009)

Zabytkowy budynek szkoły przed remontem do 2009 r.