Historia Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej

Historia tajnego nauczania w okresie okupacji 1942 – 1945

Nauczanie na tajnych kompletach w zakresie szkoły średniej w Puszczy Mariańskiej rozpoczęte zostało na przełomie 1942/43 r.
Zorganizowała je i prowadziła p. Stefania Sztaudyngerowa, angażując do pomocy miejscowych nauczycieli.

W roku szkolnym 1942/43 nauczanie prowadzone było w budynku Szkoły Powszechnej w trzech grupach młodzieży, obejmujących klasy: pierwszą, drugą i trzecią.

Budynek Szkoły Powszechnej

Z każdym rokiem liczba uczniów i klas wzrastała – w roku 1944 czynne były już 4 klasy gimnazjalne i jedna klasa liceum. Zajęcia przeniesione zostały do pensjonatu “Dworek” w Olszance, gdzie trwały do końca wojny.

W tym czasie na Olszankę przybyło wiele rodzin warszawskich, a z nimi dużo wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Profesor Sztaudyngerowa, organizując zajęcia dydaktyczne dla uczniów swojej szkoły, zaprosiła do współpracy m. in. Janinę Świętosławską, Czesława Ścisłowskiego, Andrzeja Boguckiego i wielu innych, znanych wówczas nauczycieli.

Lata powojenne i współczesne

Wiosną 1945 roku, po wyzwoleniu, szkoła otrzymała tytuł Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum typu humanistycznego. Na pierwszego dyrektora powołana została prof. Stefania Sztaudyngerowa. Był to wyraz wielkiego uznania ówczesnych władz oświatowych dla jej działalności dydaktyczno-wychowawczej w okresie okupacji.

Siedzibą szkoły stała się ponownie Puszcza Mariańska, a w “Dworku” w Olszance utworzono koedukacyjny internat.
Pani Dyrektor Staudyngerowa rozbudowała szkołę i pozostawiła ją w kwitnącym stanie.
Pensjonat Dworek. Widok od strony ogrodu.

W latach 1946 – 1949 dyrektorem szkoły był Jan Kaczmarczyk, następnie do roku 1962 pełnił tę funkcję Antoni Stankiewicz. Po jego śmierci przez kilka miesięcy pieczę nad jedenastoletnią szkołą ogólnokształcącą trzymał Piotr Łada. Kolejnymi dyrektorami byli: Sławomir Ciecierski, Stanisław Kozłowski, Wiesław Krasoń, Jadwiga Zielińska. Rok 1966/67 był czasem reformy szkolnej, Liceum stało się odrębną jednostką, korzystającą jednak ze wspólnego budynku ze szkołą podstawową.

Od 1970 do 2000 roku funkcję dyrektora pełnił Henryk Wrzesiński z trzyletnią przerwą w latach 1978-1981, wtedy dyrektorem była jego żona, Władysława Wrzesińska.

Henryk Wrzesiński

Szkoła otrzymała wówczas imię Czesława Tańskiego i sztandar.

Nadanie sztandaru

W 1982 roku Liceum przeniesiono do budynku po zlikwidowanym Zakładzie Poprawczym i już w roku szkolnym 1982/83 rozpoczęto nauczanie we własnych pracowniach.

Czerwoniak
Czerwoniak

Przez następne lata trwała rozbudowa szkoły. W roku 1998 dobudowano pomieszczenie o powierzchni 1244 m2, które obejmuje pełnowymiarową salę gimnastyczną, siłownię z sauną oraz trzy pracownie.

Pierwszy rzut do kosza

 

Uroczystość otwarcia sali gimnastycznej

W 2003 r. uruchomiona została nowa pracownia komputerowa, wyposażona w 15 samodzielnych nowoczesnych stanowisk komputerowych oraz multimedialne centrum informacji z dostępem do Internetu. W 2006 Liceum otrzymało drugą pracownię komputerową i centrum multimedialne. Przez cztery lata dyrektorem był Jerzy Antoszewski.

Od 1 września 2005 roku funkcję dyrektora Liceum piastuje Urszula Ewa Matusiak. W 2008 roku dzięki staraniom Pani Dyrektor rozpoczął się kapitalny remont starego budynku szkolnego.

Dnia 11 grudnia 2009 roku odbyła się uroczystość oddania budynku szkoły do użytku po kapitalnym remoncie.

Budynek szkolny przed remontem

Zabytkowa bryła architektoniczna pozostała bez zmian, lecz wewnątrz powstała nowa, dwupiętrowa szkoła. Sale lekcyjne projektowane były z myślą o nowoczesnym wyposażeniu. W każdej pracowni jest dostęp do Internetu. Planowane jest dalsze doposażenie szkoły w sprzęt niezbędny do nowoczesnego i efektywnego nauczania.

Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej jest przepięknie usytuowane w otulinie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Otaczające szkołę lasy dają możliwość odbywania zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu (np. nordic walking). Na terenie obiektu szkolnego znajduje się bogate arboretum. W odległości 200 m od szkoły jest zalew na rzece Korabiewce, służący latem jako kąpielisko, a zimą jako lodowisko.

Budynek szkolny po remoncie