Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

W ramach projektu “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Powiat Żyrardowski zakupił komputery dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Szkoła została doposażona w 3 laptopy.  Nasi uczniowie i nauczyciele, którzy nie posiadają komputerów do nauki zdalnej, mogą wypożyczyć je w sekretariacie szkolnym.

Previous Article
Next Article