Wyjazd studyjny na SWPS w ramach “Akademii Kompetencji”

PODRÓŻĄ W GŁĄB SIEBIE I DO PRZYSZŁOŚCI

nazwany był wyjazd do Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie zorganizowany przez Panią Dyrektor Urszulę Matusiak, w którym w miniony weekend (19, 20 stycznia) wzięli udział uczniowie klas pierwszych i trzecich wraz z opiekunami.

Co było?

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach aktywizacji zawodowych, które miały im pomóc rozpoznać swoje predyspozycje i, w rezultacie, wybrać dalszą drogę zawodową. Zadania studentek podyplomowych studiów doradztwa zawodowego sprawdzały mocne i słabe strony uczniów, ich samoświadomość, a indywidualne rozmowy z psychologami pozwalały dotrzeć do tych aspektów życia, nad którymi trzeba i warto popracować, aby osiągnąć sukces.

Jak było?

Niektórym podróż w głąb siebie pomogła otworzyć się na ludzi, co pokazywał wzrok zwykle skierowany na ekran telefonu, a tym razem na kolegów i koleżanki, innym – na samopoznanie. Wzruszające podziękowanie pokazało, że warto było spędzić tę niedzielę inaczej niż zwykle. Wszyscy mogą ruszyć w dalszą podróż życiową wyposażeni w cenne wskazówki i narzędzia.

Anna Rogala